Để xem báo cáo tiến độ bài làm của học sinh khi được giáo viên giao nhiệm vụ, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây ạ:Chúc Thầy/Cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn giáo viên giao nhiệm vụ tại Đây